Opvragen keuringsrapport Koopmans 39 Kielmidzwaard (956371)

 

Yachting Company Muiderzand streeft naar transparantheid en open en eerlijk zaken doen, daarom zijn veel jachten vooraf gekeurd. Zowel koper als verkoper hebben voordeel van het feit dat een jacht vooraf is gekeurd vandaar dat deze keuringskosten bij de koop van het jacht worden gedeeld tussen koper en verkoper.

Keuringskosten koper : € 376.50 (alleen bij aanschaf van het jacht! Downloaden is GRATIS)

U kunt het keuringsrapport opvragen middels het VOLLEDIG invullen van onderstaande persoonsgegevens.

Aanhef :
Voorletters :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Straat/huisnummer :
Postcode/plaats :
Land :
Telefoon :
E-mail :

Bent u momenteel in het bezit van een jacht? :
Binnen welke termijn denkt u tot aanschaf van een nieuw jacht over te gaan? :
In welke taal wenst u het keuringsrapport te ontvangen? :

Nadat Yachting Company Muiderzand bovenstaande gegevens heeft ontvangen, zal het keuringsrapport per email (PDF) aan u worden toegestuurd.

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de ontvangst van dit keuringsrapport gaat u tevens akkoord met het betalen van de keuringskosten van dit jacht zoals vermeld op het infoblad indien u op enig moment besluit over te gaan tot aankoop van dit jacht.